Zde už je třeba ovládat o něco více než jen sčítání a násobení. I když spoustu složitých výpočtů zde může zastoupit stroj. Nebo program. Nedejte se mýlit, není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. A pokud to pochopíte…

Asi nebude znát pojem analýza finančního trhu, ale to až tak moc nevadí. V podstatě nemusíte ani podrobně umět vysvětlit posloupnost a ani znát matematika Leonarda Pisana Fibonacciho. Přesto nebude na škodu se s ním seznámit podrobněji. Nebojte se, nebude zde celý jeho životopis. Jen pár údajů. A zajímavých.

Fibonacciho posloupnost

Tento matematik se narodil v Itálii, kde pak jako dítě a mladík viděl práci s čísly, ale s čísly římskými. Proto se začal učit číslice arabské. Také jako první začal prakticky používat obě nuly. Poziční i množstevní. Jeho první vydaná kniha nesla název Liber abaci, totiž, do češtiny přeloženo jako Kniha o počítání. Nebyla poslední. Fibonacci https://www.tradecz.cz/fibonacci-a-trading/ řešil poměrně lehce složité matematické úlohy, a to i na královském dvoře. Jeho vynikající znalosti mu přinesly i některé výhody.

Co je však podstatné pro nás a naši generaci je Fibonacciho posloupnost. Já jsem nepřítel matematiky, takže neumím vysvětlit podrobnosti, ale v podstatě se jedná (dovolím si opsat přesnou definici) nekonečnou posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …, kde každé číslo je součtem dvou předchozích.

zlatý řez

Tato posloupnost se využívá právě ve finančních operacích. Jsou zde také další úrovně, ale pokud člověk nic počítat nechce, tak nemusí. Existuje totiž platforma Meta Trader 4, kde je už vše obsaženo a výpočty tedy provádí program. Ano, naučil ho to člověk, respektive více lidí, ale nyní již program pracuje sám, jen se vstupními údaji. Není žádný problém si to vyzkoušet na webu, který se zabývá touto problematikou. Stačí si kliknout na webový odkaz výše a tím se dostanete kam je třeba.