Internet je opravdu super, protože bez internetu já se nehnu. Ani na krok, urÄitÄ› to znáte, když si každý den sednete k internetu a říkáte si: „Páni, dneska tam je novinek.“ KoneÄnÄ› jsme se zase nÄ›co dozvÄ›dÄ›li a pořád tam vidíte, jak se píše o AgátÄ› Hanychové, takže samozÅ™ejmÄ› rozhodnÄ› vždycky víme nÄ›jaké novinky. Takže urÄitÄ› víte, jak prostÄ› to tam probíhá. ProstÄ› kouknete na internet a víte vlastnÄ› úplnÄ› vÅ¡echno, co se dÄ›je ve svÄ›tÄ›. Já samozÅ™ejmÄ› mám Agátu Hanychovou velice ráda, protože opravdu na ní straÅ¡nÄ› ráda koukám. Říkám si: „Páni, co zase ona provede, vyvede.“ Myslím si, že rozhodnÄ› urÄitÄ› každý ÄlovÄ›k v životÄ› má takové problémy jako Agáta Hanychová, protože rozhodnÄ› ona není jediná žena, která by mÄ›la takové problémy.
 
Notebook
 
Je opravdu mnoho takových žen a myslím si, že rozhodnÄ› prostÄ› jí nemůžeme ani odsuzovat, protože je to skvÄ›lá dáma. UrÄitÄ› je taková velice sebevÄ›domá a já jí mám straÅ¡nÄ› ráda. Každý ÄlovÄ›k prostÄ› má nÄ›koho rád a rozhodnÄ› každý ÄlovÄ›k urÄitÄ› zažil také zkuÅ¡enosti tÅ™eba jako ona, kdy to prostÄ› neklape s tÄ›mi muži. Takže prostÄ› samozÅ™ejmÄ› bohužel myslím, nic  s tím nenadÄ›láme, a takhle je to i běžnÄ› v životÄ›. I já mám takové problémy, takže rozhodnÄ› si myslím, že není vůbec problém prostÄ› nÄ›co takového zažít v životÄ›, protože vždycky se zažije nÄ›co Å¡patného, a aniž bysme tÅ™eba za to mohli, prostÄ› opravdu to tak v životÄ› chodí. Život je opravdu velice nároÄný a hlavnÄ› proto ten internet je, abychom se vzdÄ›lávali, zdokonalovali.
 
PoÄítaÄ
 
Protože já si to tÅ™eba osobnÄ› bez internetu vůbec neumím pÅ™edstavit. Protože nejenom, že se tam koukám na slavné osobnosti, ale prostÄ› dívám se tam na různé vÄ›ci, které jsou prostÄ› potÅ™eba, které potÅ™ebuji k práci. A to prostÄ› bez internetu já prostÄ› neudÄ›lám. Takže rozhodnÄ› internet je opravdu potÅ™eba v životÄ›, protože prostÄ› bez nÄ›ho se hodnÄ› lidí neobejde, a každý ÄlovÄ›k chce být informovaný, co se dÄ›je ve svÄ›tÄ›, co se prostÄ› dÄ›je ve zprávách a podobnÄ›. Takže rozhodnÄ› internet je opravdu v dneÅ¡ní dobÄ› už velice potÅ™eba. A já říkám, opravdu už se bez internetu nikde nehnu, protože pořád koukám do mobilu a říkám: „Musím se podívat na internet, co je tam nového.“ Takže urÄitÄ› nejsem také jediná žena na svÄ›tÄ›, která to takhle má.