Máte na vašem domě hromosvod? Ptáme se vás obecně, tedy nejen vlastníků či nájemníků rodinných domů, rekreačních nemovitostí, penzionů a hotelů, ale také obyvatel bytových domů na sídlištích. Hromosvod je dle mínění některých lidí malichernost, jakýsi doplněk, který by na domě měl být spíše z tradice, že jej tam vždy budovali naši předkové, jež se domnívali, že je uchrání před výbojem blesku. Ve skutečnosti nejen, že naši předkové http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396652416-brana-smrti/212562262500002-predkove-vzdaleni-i-blizci/ měli pravdu a byli v mnoha ohledech moudří, zároveň jde o jeden z nejdůležitějších zabezpečovacích prvků v budovách před vznikem požáru.

bouřka nad krajinou

Příčin požáru je celá řada a pomineme-li lidskou nepozornost nebo nedbalost, hlavní viníky hledejme v technice. Jde zejména o elektrickou instalaci v domě, o hromosvody a pochopitelně o rozvody plynu a plynové spotřebiče a o zdroje vytápění.

Vzniku požáru můžeme zabránit, resp. snížit jeho pravděpodobnost včasnými revizemi veškerých zařízení, a to se týká i hromosvodů. Máte-li totiž na domě hromosvod již nainstalovaný, ještě to nemusí nutně znamenat, že je funkční a spolehlivý. Hromosvody mohou být vlivem zásahu blesku a povětrnostními vlivy natolik poškozené, že přestávají plnit svou funkci. Zařízení může být extrémně zkorodované, může být prasklé, může být uvolněné ze svorek a může se také díky tomu dotýkat okenních parapetů, zábradlí a dalších částí objektu, kde se pohybujeme.

hromosvod na domě

Revize hromosvodu https://revize-elektro-revtech.cz/lps-hromosvody/ dokáže zabránit nejen požáru, k němuž může snadno dojít v jakékoli části budovy, ale také smrtelnému úrazu. Hromosvod odvádí bleskový výboj do země, kde nikomu nemůže ublížit, ovšem pokud je poškozený, výboj putuje cestou nejmenšího odporu, tedy tam, kde se např. dotýká kovových částí stavby. Pokud to zrovna bude zábradlí na venkovní balkonové terase, kterého se právě dotýkáte, může to být váš poslední čin v tomto životě.